Giỏ hàng

TRANSFORMERS

 1. Mô hình Bumblebee dòng Studio Deluxe TF6

  SKU: F0784

  969,000 VNĐ
 2. Mô hình SHOCKWAVE nguyên bản 7 inch

  SKU: F0526/E0694

  299,000 VNĐ
 3. Mô hình SOUNDWAVE nguyên bản 7 inch

  SKU: E7318/E0694

  299,000 VNĐ
 4. Mô hình BARRICADE nguyên bản 4.5 inch

  SKU: F0524/E0618

  159,000 VNĐ
 5. Mô hình GENMô hình Overload dòng Studio Leader

  SKU: E7217/E0703

  2,379,000 VNĐ
 6. Mô hình TF6 Blitzw dòng Studio Voyager

  SKU: E8294/E0702

  1,549,000 VNĐ
 7. Mô hình TF2 SkipJa dòng Studio Voyager

  SKU: E7214/E0702

  1,549,000 VNĐ
 8. Mô hình CLIFFJUMPER dòng Studio Deluxe

  SKU: E8293/E0701

  999,000 VNĐ
 9. Mô hình TOP SPIN dòng Studio Deluxe

  SKU: E8289/E0701

  999,000 VNĐ
 10. Mô hình JEEP BB dòng Studio Deluxe

  SKU: E8288/E0701

  999,000 VNĐ
 11. Mô hình SHATTER JET dòng Studio Deluxe

  SKU: E7201/E0701

  999,000 VNĐ
 12. Mô hMô hình SOUNDWAVE dòng Studio Deluxe

  SKU: E7199/E0701

  999,000 VNĐ
 13. Mô hình Megatron nguyên bản 12 inch

  SKU: E5890/E5883

  799,000 VNĐ
 14. Mô hình Bumblebee nguyên bản 12 inch

  SKU: E5889/E5883

  799,000 VNĐ
 15. Mô hình Optimus Prime nguyên bản 12 inchMô hình Optimus Prime nguyên bản 12 inch
  Tạm hết hàng
  Mô hình Optimus Prime nguyên bản 12 inch

  SKU: E5888/E5883

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. Mô hình Shockwave dòng Studio Leader

  SKU: E7311/E0703

  2,379,000 VNĐ
 17. Mô hình Scavenger dòng Studio Leader

  SKU: E7216/E0703

  2,379,000 VNĐ
 18. Mô hình Sentinel Prime dòng Studio Voyager

  SKU: E7312/E0702

  1,549,000 VNĐ
Bạn đã là thành viên chưa?