Điều khoản & điều kiện

Chương I: Quy định chương trình thành viên My Points

Điều 1: Mục đích

Thành viên được tích luỹ điểm thông qua việc mua sắm các sản phẩm tại các chuỗi tham gia chương trình My Points và có thể sử dụng tài khoản được tích luỹ để mua các sản phẩm, dịch vụ tại các cửa hàng có tham gia chương trình.

- Thành viên cung cấp thông tin tài khoản thành viên (Số điện thoại/ Email) đã đăng ký để được nhận các thông tin ưu đãi mới (nếu có) và hưởng ưu đãi của My Points dành riêng cho thành viên

- Mục đích của mọi điều khoản để quy định tất cả quyền, nghĩa vụ của thành viên và các thủ tục để thành viên được sử dụng chính sách thành viên thân thiết do My Points cung cấp.

Điều 2: Định nghĩa

- Thành viên là các khách hàng chấp thuận điều khoản chương trình, đăng ký thông tin để trở thành thành viên chương trình My Points, được gọi chung là thành viên.

- Chính sách thành viên là các chính sách chăm sóc do My Points xây dựng dành riêng cho thành viên, và được gọi chung là chính sách.

- Tài khoản thành viên là tài khoản tích lũy điểm của thành viên. Mỗi thành viên chỉ có 01 (một) tài khoản, tài khoản sẽ được xác minh dựa trên/ căn cứ trên CMND/CCCD/Passport.

- Điểm là đơn vị tính của các giao dịch chi tiêu thành viên tích lũy tại tài khoản. 

- Tích lũy chi tiêu là số tiền thành viên đã mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại  các chuỗi Mykingdom, Hobiverse, ZuZu, Clever Collection trong kỳ xét hạng 12 tháng theo quy định của My Points và được sử dụng để xét Hạng Thành Viên.

- Hạng thành viên là cấp bậc mà thành viên được công nhận dựa trên cơ sở số điểm xét hạng mà thành viên đã tích lũy theo quy định. Có 03 (ba) cấp bậc thành viên: Hạng Silver, Hạng Gold và Hạng Diamond. Tùy thuộc vào tổng tiền chi tiêu thành viên tại My Points và các thương hiệu đối tác mà Hạng thành viên có thể bị thay đổi.

- Điểm Tích Lũy là điểm thành viên tích lũy theo tỷ lệ do My Points quy định và thông báo khi thành viên mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ My Points và thành viên có thể sử dụng phần điểm này để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Mykingdom, Hobiverse, ZuZu, Clever Collection có tham giá chương trình.

Điều 3: Chính sách Thành viên

Chính sách ưu đãi cho thành viên theo cơ chế sau:

✔ Tích lũy chi tiêu: Thành viên sau khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các chuỗi Mykingdom, Hobiverse, ZuZu, Clever Collection sẽ được tích lũy theo quy định và sẽ dựa vào điểm xét hạng để quyết định Hạng Thành Viên và cơ chế ưu đãi thành viên sẽ nhận được (tỉ lê sẽ được tích luỹ sau V.A.T, sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi và sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng)  

✔ Tích luỹ và sử dụng Điểm Tích Lũy: Thành viên được sử dụng để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các chuỗi tham gia chương trình My Points, quy định của My Points.

✔ Chương trình áp dụng ưu đãi (Cho tất cả thành viên hoặc theo hạng thành viên): Các thành viên có thể sử dụng ưu đãi do My Points đề ra và thông báo trên các kênh truyền thông do My Points quyết định.

Điều 4: Đối tượng và điều kiện đăng ký thành viên

4.1    Đối tượng

- Mọi khách hàng từ 18 tuổi trở lên đều được trở thành thành viên của My Points, khách hàng sẽ đăng ký thành viên tại cửa hàng Mykingdom, Hobiverse, ZuZu, Clever Collection hoặc trên website Mykingdom bằng việc điền các thông tin bắt buộc mà My Points đã quy định và đồng ý các điều khoản chấp thuận về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân.

- Thành viên không được phép chuyển đổi, chuyển nhượng tư cách thành viên cho bên thứ ba và không được sử dụng để làm vật bảo đảm.

4.2   Điều kiện đăng ký

- Khách hàng đăng ký tài khoản thành viên miễn phí tại các cửa hàng  Mykingdom, Hobiverse, ZuZu, Clever Collection và website Mykingdom.

- Khách hàng phải cung cấp đúng & đầy đủ các thông tin cá nhân của mình (Số Điện Thoại, họ và tên là các thông tin mà My Points cần bắt buộc khi đăng ký tài khoản trở thành thành viên)

- Mỗi cá nhân chỉ được tạo một tài khoản. Thành viên mới sẽ nhận được tin nhắn xác thực qua số điện thoại đăng ký để kích hoạt tài khoản thành công.

Điều 5: Phạm vi sử dụng:

-  Mykingdom, Hobiverse, ZuZu, Clever Collection.

-  Website Mykingdom

- Các đối tác của Việt Tinh Anh trong quá trình kinh doanh.

Điều 6: Sử dụng và Quản lý tài khoản thành viên

- Thành viên phải cung cấp thông tin tài khoản của mình để tích lũy trước khi ra hóa đơn thanh toán.

- Tài khoản thành viên không được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng hay uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm khi không có sự đồng ý trước của My Points.

- Khi thành viên sử dụng các ưu đãi, điểm tích lũy, dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân, My Points có quyền yêu cầu thành viên xuất trình chứng minh nhân dân để xác nhận.

- My Points không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào đối với thành viên do thành viên vi phạm quy định, hay do thành viên bất cẩn trong việc quản lý tài khoản thành viên.

- Nếu tài khoản thành viên bị mất hoặc nghi ngờ bị đánh cắp, vui lòng thông báo ngay cho My Points để được hỗ trợ xử lý. My Points sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ mất mát nào xảy ra trước khi thành viên thực hiện việc thông báo và đã được My Points ghi nhận sự cố trên hệ thống.

Điều 7: Tiêu chuẩn xét Hạng Thành Viên

7.1.   Chu kỳ xét hạng:

- Chu kỳ xét hạng của thành viên là 12 tháng kể từ ngày 07/07/2022.

- Thời điểm bắt đầu chu kỳ xét hạng tính vào 07/07 hàng năm.

Ví dụ:

- Thành viên đăng ký 01/05/2023 thì 07/07/2023 sẽ được xét Hạng Thành Viên theo Tích lũy chi tiêu từ ngày 01/05/2023 đến 06/07/2023

- Thành viên đăng ký 15/06/2022 thì chu kỳ xét hạng sẽ từ 07/07/2022 đến 06/07/2023, trong thời gian này thành viên tích lũy chi tiêu được bao nhiêu sẽ được ứng với hạn mức tương ứng sẽ được xét Hạng Thành Viên theo Tích lũy chi tiêu.

7.2.   Quy định xét Hạng

- Thành viên sau khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các chuỗi bán lẻ tham gia chương trình My Points sẽ được tích lũy theo quy định.

- Tổng chi tiêu cần tích lũy tối thiểu trong mỗi chu kỳ xét hạng đối với mỗi Hạng Thành Viên như sau:

Tích lũy chi tiêu trong 12 tháng (VNĐ)

Từ ngày 07/07/2022 đến ngày 06/07/2023, nếu tổng chi tiêu của thành viên đạt từ:

Dưới 5 triệu

Từ 5 triệu đến dưới 15 triệu

Từ 15 triệu trở lên

Silver

Gold

Diamond

- Không giới hạn số lần tích lũy.

- Hệ thống sẽ tự động tích lũy 100% Giá trị Hóa Đơn Thành Viên Thanh Toán vào tài khoản (sau V.A.T và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi) & sẽ cập nhật vào tài khoản khách sau 3 ngày làm việc kể từ thời điểm khách hàng mua đơn hàng, bắt đầu từ ngày 07/07/2022.

7.3.   Thăng hạng, giữ hạng và hạ hạng

- Ngay khi thành viên tích lũy chi tiêu đủ theo quy định My Points, sau 3 ngày làm việc Hạng Thành Viên sẽ được nâng lên hạng tương ứng.

- Để duy trì hạng, Thành viên cần tích lũy chi tiêu tối thiểu theo mức quy định xét hạng của My Points trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu 07/07/2021.

- Nếu thành viên không đáp ứng được các yêu cầu duy trì, Hạng Thành Viên sẽ bị hạ theo từng điều kiện xét hạng tương ứng.

Điều 8: Chi tiết ưu đãi của chính sách Thành viên

8.1.   Chính sách ưu đãi thành viên (Tích luỹ, sử dụng và thời hạn):

Ưu Đãi

Silver

Gold

Platinum

Đăng ký quét QR code (có Hạn Sử Dụng)

(*) Quà tặng có thể thay đổi, áp dụng cho thành viên lần đầu quét QR code

Quà tặng e-voucher 10% (*)

Tích lũy Chi tiêu (hay còn gọi là Điểm Xét Hạng)

100% Giá trị Hóa Đơn Thành Viên Thanh Toán.

(sau V.A.T, sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)

Tích lũy Điểm (1 đồng = 1 điểm)

(Trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán, sau V.AT, sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi )

1%

1.5%

2%

Ưu đãi Sinh Nhật

(Hạn sử dụng: Trước và sau ngày sinh nhật 15 ngày)

Evoucher - 30%, giảm tối đa 1.5triệu

Tối đa 2 ưu đãi/thành viên/năm

Quà tặng nâng Hạng Thành Viên

(Quà sẽ có thể thay đổi, không cố định, không áp dụng đồng thời chương trình khuyến mãi khác)

Không

Ngày thành viên (22 hàng tháng)

Nhân đôi điểm tích lũy

(*) Áp dụng cho hàng nguyên giá

8.1.1.  Hình thức tích luỹ điểm

- Điểm tích lũy sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ thời điểm khách hàng mua đơn hàng.

- Số Điểm Tích Lũy sẽ được tích lũy theo mức ưu đãi của từng hạng trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán vào tài khoản thành viên (sau V.AT, sau khi trừ điểm tích lũy sử dụng và sau khi trừ các ưu đãi khuyến mãi)

- Không giới hạn số lần tích lũy.

- 1 điểm có giá trị tương đương 1 VNĐ khi thanh toán. (1 điểm = 1 đồng)

Ví dụ:

- Thành viên hạng Silver chi tiêu lần 1: 500.000VNĐ – tích lũy 1% = 5.000 điểm (sau 3 ngày).

- Thành viên tiếp tục chi tiêu lần 2: 560.000 VNĐ – tích lũy 1% = 5.600 điểm (sau 3 ngày).

- Tổng Điểm Tích Lũy được: 10.600 điểm 🡪Chưa đủ để sử dụng.

- Thành viên tiếp tục chi tiêu lần 3: 5.000.000VNĐ – tích lũy 1% = 50.000 điểm (sau 3 ngày)

- Tổng Điểm Tích Lũy được: 60.600 điểm.

- Tổng điểm tích lũy có thể để sử dụng: 60.600 đồng. Và được lên Hạng Gold.

- Điểm tích lũy có giá trị sử dụng đến 31/03 năm sau.

8.1.2. Điều kiện áp dụng các ưu đãi

- Chỉ áp dụng cho thành viên đến sử dụng trực tiếp tại danh sách cửa hàng có tham gia chương trình My Points hoặc website Mykingdom (Không tích lũy chi phí giao hàng).

- Mỗi thành viên khi quét QR lần đầu tiên sẽ nhận được quà tặng có hạn sử dụng và được ghi rõ trong nội dung tin.

- Mỗi thành viên sẽ nhận được ưu đãi dành cho sinh nhật như sau:

+ Đăng ký hoặc cập nhật trước ngày sinh nhật 30 ngày.

+ Thành viên được đăng ký sinh nhật cho bản thân thành viên, cho bé hoặc cho người khác (nếu có), tuy nhiên chỉ được đăng ký tối đa 2 ưu đãi/thành viên/năm.

- Mỗi thành viên khi nâng hạng sẽ nhận được ưu đãi quà tặng đặc quyền theo từng hạng.

- Trong trường hợp phần tích lũy bị áp thuế hoặc các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền, thì khoản thuế, phí hoặc/và lệ phí này sẽ do thành viên chịu.

- Xem danh sách các cửa hàng được áp dụng ưu đãi cho thành viên TẠI ĐÂY

- Xem danh sách các cửa hàng được sử dụng điểm tích luỹ TẠI ĐÂY

Điều 9: Rút loại và hủy/khóa tư cách thành viên.

- Bất cứ thành viên nào, vào bất cứ lúc nào, thành viên có thể yêu cầu rút tư cách thành viên bằng văn bản, tin nhắn điện thoại hoặc bằng bất kì phương tiện nào khác do My Points quy định và My Points sẽ hỗ trợ để giải quyết rút tư cách thành viên theo yêu cầu của thành viên.

My Points có quyền huỷ/khóa tư cách thành viên khi có bất cứ một trong những sự kiện sau:

- Thông tin đăng ký không đúng/không xác thực.

- Áp dụng/sử dụng chương trình không đúng quy định (trái luật) hoặc mục đích không phù hợp như tích luỹ và sử dụng tài khoản không đúng.

- Thành viên có liên quan đến các trường hợp bị cấm hoặc trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục như ngăn cản các thành viên khác sử dụng website My Points hoặc ứng dụng My Points hay lạm dụng các thông tin liên quan có từ website khác hoặc vi phạm các nghĩa vụ đã được quy định trong văn bản này.

Việc rút tư cách thành viên hoặc việc huỷ/khóa tư cách thành viên theo quy định sẽ có hiệu lực vào:

- Ngày thành viên yêu cầu rút tư cách thành viên

- Ngày thành viên nhận được thông báo huỷ/khóa tư cách thành viên

Điều 10: Xử lý tài khoản khi rút tư cách thành viên

- Khi Thành viên yêu cầu rút tư cách thành viên, Thành viên không sử dụng hết số điểm đã tích lũy, toàn bộ số điểm sẽ tự động hết hạn.

- Khi Thành viên bị hủy/khóa theo quy định, số điểm tích lũy sẽ tự động hết hạn.

Điều 11: Thay đổi hoặc chấm dứt Chính sách thành viên

- My Points có quyền thay đổi cơ cấu và điều khoản chính sách thành viên hoặc chấm dứt chính sách thành viên một (01) phần hoặc chấm dứt toàn bộ chương trình mà không cần báo trước, và có sẽ thông báo cho các Thành viên thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào của My Points (Website, Zalo OA, ….)

- Thành viên sẽ không được hưởng tất ưu đãi chính sách thành viên sau ngày My Points đã thông báo và quy định.

 

Chương II: Quy định sử dụng thông tin thành viên My Points

Điều 12:  Thu thập dữ liệu thông tin cá nhân thành viên

- Các thông tin thành viên My Points thu thập bao gồm:

+ Họ và Tên

+ Ngày tháng năm sinh của thành viên, con thành viên

+ Số điện thoại

+ Email

+ Giới tính thành viên, con thành viên, ngày dự sinh của bé (đối với các sản phẩm dành cho mẹ bầu) 

Điều 13:  Chia sẻ thông tin thành viên đến bên thứ ba

- Các thông tin này sẽ được chia sẻ cho các đối tác khi My Points thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của thành viên.

- Bên thứ ba có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định của Pháp luật.

Điều 14:  Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân thành viên

- Dữ liệu cá nhân của thành viên được xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thành viên được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Dữ liệu cá nhân của thành viên chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được My Points đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân.

- Dữ liệu cá nhân của thành viên thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Dữ liệu cá nhân của thành viên được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

- Dữ liệu cá nhân của thành viên được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

- Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- My Points phải chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu và chứng minh sự tuân thủ của mình với các nguyên tắc xử lý dữ liệu đó.

Điều 15:  Quyền của thành viên đối với dữ liệu

- Quyền được biết: Thành viên được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền đồng ý: Thành viên được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 13 Quy định này.

- Quyền truy cập: Thành viên được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền rút lại sự đồng ý: Thành viên được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền xóa dữ liệu: Thành viên được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

 • Thành viên được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của thành viên, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà Thành viên yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền cung cấp dữ liệu: Thành viên được yêu cầu My Points cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền phản đối xử lý dữ liệu

 • Thành viên được phản đối My Points xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • My Points thực hiện yêu cầu của thành viên trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Thành viên có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Thành viên có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

- Quyền tự bảo vệ: Thành viên có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Điều 15:  Nghĩa vụ của thành viên đối với dữ liệu

- Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

- Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 16:  Sự đồng ý của thành viên

- Sự đồng ý của thành viên được áp dụng đối với tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Sự đồng ý của thành viên chỉ có hiệu lực khi thành viên tự nguyện và biết rõ các nội dung sau:

 • Loại dữ liệu cá nhân được xử lý;
 • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Các quyền, nghĩa vụ của thành viên.

- Sự đồng ý của thành viên phải được thể hiện rõ ràng, cụ thể bằng văn bản, giọng nói, đánh dấu vào ô đồng ý, cú pháp đồng ý qua tin nhắn, chọn các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc qua một hành động khác thể hiện được điều này.

- Sự đồng ý phải được tiến hành cho cùng một mục đích. Khi có nhiều mục đích, My Points cần liệt kê các mục đích để thành viên đồng ý với một hoặc nhiều mục đích nêu ra.

- Sự đồng ý của thành viên phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

- Sự im lặng hoặc không phản hồi của thành viên không được coi là sự đồng ý.

- Thành viên có thể đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo.

- Đối với xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, thành viên phải được thông báo rằng dữ liệu cần xử lý là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

- Sự đồng ý của thành viên có hiệu lực cho tới khi thành viên có quyết định khác hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.

- Trong trường hợp có tranh chấp, trách nhiệm chứng minh sự đồng ý của thành viên thuộc về My Points.

- Thông qua việc ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự, My Points có thể thay mặt thành viên thực hiện các thủ tục liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Điều 17:  Rút lại sự đồng ý

- Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

- Việc rút lại sự đồng ý phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

- Khi nhận yêu cầu rút lại sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, My Points cần thông báo cho chủ thể dữ liệu về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý.

- Sau khi thực hiện việc rút lại sự đồng ý, My Points phải ngừng và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan ngừng xử lý dữ liệu của chủ thể dữ liệu đã rút lại sự đồng ý.

Điều 18:  Cam kết thu thập thông tin cá nhân và bảo mật thông tin cá nhân thành viên

- My Points sẽ thu thập thông tin cá nhân của thành viên từ thông tin thành viên cung cấp và những thông tin yêu cầu khi đăng ký tài khoản trở thành thành viên.

- My Points có quyền tổng hợp các thông tin và sử dụng cho các hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp những chương trình để chăm sóc thành viên tốt hơn.

- Thông tin cá nhân mà My Points thu thập từ Thành viên là những thông tin xác định do thành viên cung cấp trong biểu mẫu đăng ký như Số Điện Thoại, Email, họ và tên, ngày sinh, hình ảnh khai sinh, và các thông tin về giao dịch mà My Points thu thập được khi Thành viên sử dụng.

- Thông tin cá nhân của thành viên được My Points cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

My Points không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên, trừ những trường hợp sau đây:

- Trường hợp những thông tin tối thiểu (Họ tên, số điện thoại và email) được yêu cầu tiết lộ để cấp cho nhà cung cấp dịch vụ

- Trường hợp thông tin cá nhân được tiết lộ cho mục đích thống kê, nghiên cứu, hay hoạt động tiếp thị, với điều kiện là những thông tin này được tiết lộ dưới hình thức mà bằng cách đó không thể nào xác định được bất cứ một người cụ thể nào; hoặc trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 19: Quyền điều chỉnh thông tin cá nhân của Thành viên

- Thành viên:

 • Được truy cập để xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình sau khi đã được My Points thu thập theo sự đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Trường hợp không thể chỉnh sửa trực tiếp vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, thành viên được quyền yêu cầu My Points chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- My Points chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của thành viên sau khi được thành viên cá nhân đồng ý ngay khi có thể hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể thực hiện thì thông báo tới thành viên sau 72 giờ kể khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của thành viên.

- Khi thành viên có bất cứ thông tin cá nhân cần thay đổi, vui lòng cung cấp hình ảnh/chứng từ liên quan cho My Points đễ hỗ trợ và My Points sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự bất cẩn của Thành viên.

- Khi nhận được thông tin từ thành viên (việc hủy hoặc điều chỉnh thông tin), My Points sẽ tiến hành xử lý trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

Điều 20: Lưu trữ, xóa, hủy dữ liệu cá nhân

- Thành viên được quyền yêu cầu My Points xóa dữ liệu cá nhân của mình trong các trường hợp sau:

 • Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;
 • Rút lại sự đồng ý;
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu và My Points không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân phải xóa theo quy định của pháp luật.

- Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp:

 • Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
 • Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

- Trường hợp My Points chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể thì dữ liệu cá nhân được chuyển giao theo quy định của pháp luật.

- Việc xóa dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của chủ thể dữ liệu với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà My Points thu thập được, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- My Points lưu trữ dữ liệu cá nhân theo hình thức phù hợp với hoạt động của mình và có biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

- My Points xóa không thể khôi phục trong trường hợp:

 • Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu đồng ý;
 • Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân không còn cần thiết với hoạt động của My Points;
 • My Points bị giải thể hoặc không còn hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Các thông tin khai sinh sinh nhật của thành viên được thu thập sẽ được lưu trữ trong thời gian tài khoản thành viên còn hiệu lực. Các Thành viên đã xin rút tư cách hoặc tư cách thành viên bị hủy bỏ, sẽ bị xóa và hủy bỏ sau thời gian được quy định của My Points.

- Trong trường hợp pháp luật quy định, công ty được yêu cầu phải lưu giữ các thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định cho các mục đích như xác định chi tiết các giao dịch của Thành viên. My Points có quyền lưu giữ các thông tin cá nhân đã thu thập trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 21: Xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của thành viên

- Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác. My Points có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

- Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

- Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

- Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.

- Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

Điều 22: Xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, đã chết

- Việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó, trường hợp không có những người này thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết.

- Trường hợp không có tất cả những người được nêu trên thì được coi là không có sự đồng ý.

Điều 23: Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

- Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em luôn được thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

- Việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em phải có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định. My Points phải xác minh tuổi của trẻ em trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em.

- Ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, xóa không thể khôi phục hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em trong trường hợp:

 •  Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 •  Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 •  Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 24: Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo

- Chỉ được sử dụng dữ liệu cá nhân của thành viên được thu thập qua hoạt động kinh doanh của Công ty CP Việt Tinh Anh để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

- Việc xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo phải được sự đồng ý của thành viên, trên cơ sở khách hàng biết rõ nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm.

- Có trách nhiệm chứng minh việc sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng được giới thiệu sản phẩm đúng với quy định nêu trên.

Điều 25: Thu thập, chuyển giao, mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân

- My Points phải áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân để ngăn chặn tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân trái phép từ hệ thống, trang thiết bị dịch vụ của mình.

- Việc thiết lập các hệ thống phần mềm, biện pháp kỹ thuật hoặc tổ chức các hoạt động thu thập, chuyển giao, mua, bán dữ liệu cá nhân không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là vi phạm pháp luật.

Điều 26: Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, My Points  cần phải thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm. Trường hợp thông báo sau 72 giờ thì phải kèm theo lý do thông báo chậm, muộn. Đầu mối Công ty CP Việt Tinh Anh gửi thông báo vi phạm tới Bộ Công an là Phòng An ninh thông tin – Trưởng Phòng Pháp chế.

- My Points phải thông báo cho đầu mối Công ty CP Việt Tinh Anh là Anh Lê Quốc Huy – Trưởng Phòng Pháp chế một cách nhanh nhất có thể sau khi nhận thấy có sự vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Nội dung thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

 • Mô tả tính chất của việc vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi, tổ chức, cá nhân, các loại dữ liệu cá nhân và số lượng dữ liệu liên quan;
 • Chi tiết liên lạc của nhân viên được giao nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Mô tả các hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra của việc vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Mô tả các biện pháp được đưa ra để giải quyết, giảm thiểu tác hại của hành vi vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Trường hợp không thể thông báo đầy đủ các nội dung quy định nêu trên, việc thông báo có thể được thực hiện theo từng đợt, từng giai đoạn.

- Trưởng Phòng Pháp chế lập Biên bản xác nhận về việc xảy ra hành vi vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, phối hợp với Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) xử lý hành vi vi phạm.

– Trưởng Phòng Pháp chế thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) khi phát hiện các trường hợp sau:

 • Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với dữ liệu cá nhân;
 • Dữ liệu cá nhân bị xử lý sai mục đích, không đúng thỏa thuận ban đầu giữa chủ thể dữ liệu và My Points hoặc vi phạm quy định của pháp luật;
 • Không bảo đảm quyền của chủ thể dữ liệu hoặc không được thực hiện đúng;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 29: Ủy nhiệm xử lý và quản lý thông tin cá nhân

- Theo nguyên tắc, My Points sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên, trong trường hợp cần thiết My Points có quyền chỉ định một đơn vị thứ ba tiến hành tất cả hay một phần việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân này.

- My Points có trách nhiệm duy trì hệ thống an ninh bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên.