Giỏ hàng

CRAYOLA

 1. COMBO Bút sáp 16 màu - Bút chì 12 màu dạng dài
  -50%
  COMBO Bút sáp 16 màu - Bút chì 12 màu dạng dài

  SKU: CBA

  Giá đặc biệt 74,000 VNĐ Regular Price 148,000 VNĐ
 2. Sáp 24 (5230243011/5230243012) + Bút lông 12 màu (5878136011
  -70%
  Sáp 24 (5230243011/5230243012) + Bút lông 12 màu (5878136011

  SKU: CB08

  Giá đặc biệt 60,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 3. Sáp 16 (5230163010) + Chì 12 (6840124039)
  -70%
  Sáp 16 (5230163010) + Chì 12 (6840124039)

  SKU: CB07

  Giá đặc biệt 39,000 VNĐ Regular Price 129,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 4. chì 24 (6840245038) và silly putty 59,000đ (0803160000)
  -70%
  chì 24 (6840245038) và silly putty 59,000đ (0803160000)

  SKU: CB05

  Giá đặc biệt 48,000 VNĐ Regular Price 159,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 5. chì 12 (6840124039) và silly putty 49,000đ (0803150000)
  -70%
  chì 12 (6840124039) và silly putty 49,000đ (0803150000)

  SKU: CB04

  Giá đặc biệt 27,000 VNĐ Regular Price 89,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 6. Bút lông viết bảng 4 màu
  -70%
  Bút lông viết bảng 4 màu

  SKU: 9886290001

  Giá đặc biệt 48,000 VNĐ Regular Price 159,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 7. Bút lông viết bảng 6 màu (có thể tẩy rửa được)
  -70%
  Bút lông viết bảng 6 màu (có thể tẩy rửa được)

  SKU: 9858060000

  Giá đặc biệt 42,000 VNĐ Regular Price 139,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 8. Bộ sáng tạo mô hình không gian (tập tô màu 20 trang+12 bút l
  -70%
  Bộ sáng tạo mô hình không gian (tập tô màu 20 trang+12 bút l

  SKU: 951069A000

  Giá đặc biệt 192,000 VNĐ Regular Price 639,000 VNĐ
 9. Bộ tô màu thần kỳ Minions (Tập tô màu 16 trang, 7 bút sáp)
  -50%
  Bộ tô màu thần kỳ Minions (Tập tô màu 16 trang, 7 bút sáp)

  SKU: 9510530000

  Giá đặc biệt 90,000 VNĐ Regular Price 179,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 10. Bút sáp 8 màu thân tam giác (có thể tẩy rửa được)
  -30%
  Bút sáp 8 màu thân tam giác (có thể tẩy rửa được)

  SKU: 811460

  Giá đặc biệt 83,000 VNĐ Regular Price 119,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 11. Bút sáp 3 màu hình trứng ( có thể tẩy rửa được)
  -30%
  Bút sáp 3 màu hình trứng ( có thể tẩy rửa được)

  SKU: 811450

  Giá đặc biệt 174,000 VNĐ Regular Price 249,000 VNĐ
 12. Bút sáp 3 màu hình trái trứng
  -70%
  Bút sáp 3 màu hình trái trứng

  SKU: 8113450000

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng