Giỏ hàng

BAKUGAN

Mục18 1 29

Sắp xếp theo:

Giá cao Giá thấp Nổi bật
 1. SIÊU CHIẾN BINH GIÁC LONG TRHYNO GOLD SIÊU CHIẾN BINH GIÁC LONG TRHYNO GOLD
  -30%
  SIÊU CHIẾN BINH GIÁC LONG TRHYNO GOLD

  SKU: 151913

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
 2. CHIẾN BINH RẮN NĂM ĐẦU HYDRANOID BLUE
  -30%
  CHIẾN BINH RẮN NĂM ĐẦU HYDRANOID BLUE

  SKU: 144892

  Giá đặc biệt 139,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 3. SIÊU CHIẾN BINH PHƯỢNG HOÀNG PYRAVIAN GOLD SIÊU CHIẾN BINH PHƯỢNG HOÀNG PYRAVIAN GOLD
  -30%
  SIÊU CHIẾN BINH PHƯỢNG HOÀNG PYRAVIAN GOLD

  SKU: 144861

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
 4. CHIẾN BINH GIÁC LONG TRHYNO GOLD CHIẾN BINH GIÁC LONG TRHYNO GOLD
  -30%
  CHIẾN BINH GIÁC LONG TRHYNO GOLD

  SKU: 144854

  Giá đặc biệt 139,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 5. SIÊU CHIẾN BINH NHÂN NGƯU DX MAXOTAUR RED SIÊU CHIẾN BINH NHÂN NGƯU DX MAXOTAUR RED
  -30%
  SIÊU CHIẾN BINH NHÂN NGƯU DX MAXOTAUR RED

  SKU: 144830

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
 6. CHIẾN BINH BÒ CẠP SHORPOROS CHIẾN BINH BÒ CẠP SHORPOROS
  -30%
  CHIẾN BINH BÒ CẠP SHORPOROS

  SKU: 144816

  Giá đặc biệt 139,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 7. SIÊU BÁ VƯƠNG RỒNG LỬA HYPER DRAGONOID SIÊU BÁ VƯƠNG RỒNG LỬA HYPER DRAGONOID
  -30%
  SIÊU BÁ VƯƠNG RỒNG LỬA HYPER DRAGONOID

  SKU: 144793

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
 8. CHIẾN BINH GORILLA GORTHION WHITE CHIẾN BINH GORILLA GORTHION WHITE
  -30%
  CHIẾN BINH GORILLA GORTHION WHITE

  SKU: 140764

  Giá đặc biệt 139,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 9. CHIẾN BINH THỦY QUÁI SERPENTEZE BLUE CHIẾN BINH THỦY QUÁI SERPENTEZE BLUE
  -30%
  CHIẾN BINH THỦY QUÁI SERPENTEZE BLUE

  SKU: 140757

  Giá đặc biệt 139,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 10. BỘ BA CHIẾN BINH BAKUGAN STARTER VOL 2 VÀ THẺ HÌNH BỔ SUNG
  -30%
  BỘ BA CHIẾN BINH BAKUGAN STARTER VOL 2 VÀ THẺ HÌNH BỔ SUNG

  SKU: 140627

  Giá đặc biệt 594,000 VNĐ Regular Price 849,000 VNĐ
 11. BỘ 3 CHIẾN BINH BAKUGAN STARTER PACK B18 BỘ 3 CHIẾN BINH BAKUGAN STARTER PACK B18
  -30%
  BỘ 3 CHIẾN BINH BAKUGAN STARTER PACK B18

  SKU: 139522

  Giá đặc biệt 489,000 VNĐ Regular Price 699,000 VNĐ
 12. SIÊU CHIẾN BINH GIÁP SĨ LỬA DX CYNDEOUS RED SIÊU CHIẾN BINH GIÁP SĨ LỬA DX CYNDEOUS RED
  -30%
  SIÊU CHIẾN BINH GIÁP SĨ LỬA DX CYNDEOUS RED

  SKU: 124894

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
 13. CHIẾN BINH RỒNG BÁ VƯƠNG DRAGONOID MAXIMUS
  -30%
  CHIẾN BINH RỒNG BÁ VƯƠNG DRAGONOID MAXIMUS

  SKU: 144939

  Giá đặc biệt 979,000 VNĐ Regular Price 1,399,000 VNĐ
 14. BỘ 3 CHIẾN BINH BAKUGAN STARTER PACK B17
  -30%
  BỘ 3 CHIẾN BINH BAKUGAN STARTER PACK B17

  SKU: 139515

  Giá đặc biệt 489,000 VNĐ Regular Price 699,000 VNĐ
 15. CHIẾN BINH GIÁP SĨ LỬA CYNDEOUS RED
  -30%
  CHIẾN BINH GIÁP SĨ LỬA CYNDEOUS RED

  SKU: 138396

  Giá đặc biệt 139,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 16. SIÊU CHIẾN BINH THIÊN MÃ DX PEGATRIX WHITE
  -30%
  SIÊU CHIẾN BINH THIÊN MÃ DX PEGATRIX WHITE

  SKU: 124887

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
 17. SIÊU CHIẾN BINH SƯ TỬ DX HYDOROUS BLUE SIÊU CHIẾN BINH SƯ TỬ DX HYDOROUS BLUE
  -30%
  SIÊU CHIẾN BINH SƯ TỬ DX HYDOROUS BLUE

  SKU: 124849

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
 18. CHIẾN BINH SƯ TỬ HYDOROUS BLUE
  -30%
  CHIẾN BINH SƯ TỬ HYDOROUS BLUE

  SKU: 124825

  Giá đặc biệt 139,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ

Mục18 1 29

Sắp xếp theo:

Giá cao Giá thấp Nổi bật