Giỏ hàng

Mini Cart

LEGO CITY

Mục126 109 245

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bộ Cảnh Sát Khởi Đầu
  Tạm hết hàng
  Bộ Cảnh Sát Khởi Đầu

  SKU: 60136

  Giá đặc biệt 244,000 VNĐ Regular Price 349,000 VNĐ
 2. Công Viên Vui Nhộn
  Tạm hết hàng
  Công Viên Vui Nhộn

  SKU: 60134

  Giá đặc biệt 865,000 VNĐ Regular Price 1,729,000 VNĐ
 3. Bộ Sản Phẩm Giáng Sinh City
  Tạm hết hàng
  Bộ Sản Phẩm Giáng Sinh City

  SKU: 60133

  Giá đặc biệt 328,000 VNĐ Regular Price 819,000 VNĐ
 4. Trạm Dịch Vụ
  Tạm hết hàng
  Trạm Dịch Vụ

  SKU: 60132

  Giá đặc biệt 1,500,000 VNĐ Regular Price 2,999,000 VNĐ
 5. Tội Phạm Biển
  Tạm hết hàng
  Tội Phạm Biển

  SKU: 60131

  Giá đặc biệt 500,000 VNĐ Regular Price 999,000 VNĐ
 6. Cảnh Sát Biển
  Tạm hết hàng
  Cảnh Sát Biển

  SKU: 60130

  Giá đặc biệt 1,785,000 VNĐ Regular Price 3,569,000 VNĐ
 7. Tàu Tuần Tra Cảnh Sát
  Tạm hết hàng
  Tàu Tuần Tra Cảnh Sát

  SKU: 60129

  Giá đặc biệt 865,000 VNĐ Regular Price 1,729,000 VNĐ
 8. Cảnh Sát Truy Đuổi
  Tạm hết hàng
  Cảnh Sát Truy Đuổi

  SKU: 60128

  Giá đặc biệt 420,000 VNĐ Regular Price 839,000 VNĐ
 9. Bộ Lắp Ráp Cảnh Sát Biển Khởi Đầu
  Tạm hết hàng
  Bộ Lắp Ráp Cảnh Sát Biển Khởi Đầu

  SKU: 60127

  Giá đặc biệt 195,000 VNĐ Regular Price 389,000 VNĐ
 10. Rượt Đuổi Tội Phạm
  Tạm hết hàng
  Rượt Đuổi Tội Phạm

  SKU: 60126

  Giá đặc biệt 115,000 VNĐ Regular Price 229,000 VNĐ
 11. Trực Thăng Vận Chuyển Hạng Nặng
  Tạm hết hàng
  Trực Thăng Vận Chuyển Hạng Nặng

  SKU: 60125

  Giá đặc biệt 2,980,000 VNĐ Regular Price 5,959,000 VNĐ
 12. Trạm Nghiên Cứu Núi Lửa
  Tạm hết hàng
  Trạm Nghiên Cứu Núi Lửa

  SKU: 60124

  Giá đặc biệt 2,295,000 VNĐ Regular Price 4,589,000 VNĐ
 13. Trực Thăng Núi Lửa Chở Hàng
  Tạm hết hàng
  Trực Thăng Núi Lửa Chở Hàng

  SKU: 60123

  Giá đặc biệt 1,080,000 VNĐ Regular Price 2,159,000 VNĐ
 14. Máy Đào Núi Lửa
  Tạm hết hàng
  Máy Đào Núi Lửa

  SKU: 60122

  Giá đặc biệt 535,000 VNĐ Regular Price 1,069,000 VNĐ
 15. Xe Khám Phá Núi Lửa
  Tạm hết hàng
  Xe Khám Phá Núi Lửa

  SKU: 60121

  Giá đặc biệt 350,000 VNĐ Regular Price 699,000 VNĐ
 16. Bộ Lắp Ráp Núi Lửa Khởi Đầu
  Tạm hết hàng
  Bộ Lắp Ráp Núi Lửa Khởi Đầu

  SKU: 60120

  Giá đặc biệt 175,000 VNĐ Regular Price 349,000 VNĐ
 17. Phà
  Tạm hết hàng
  Phà

  SKU: 60119

  Giá đặc biệt 640,000 VNĐ Regular Price 1,279,000 VNĐ
 18. Xe Tải Chở Rác
  Tạm hết hàng
  Xe Tải Chở Rác

  SKU: 60118

  Giá đặc biệt 420,000 VNĐ Regular Price 839,000 VNĐ

Mục126 109 245

Thiết lập theo hướng giảm dần
Bạn đã là thành viên chưa?