Giỏ hàng

LEGO CITY

 1. Đội Đua Xe Địa Hình
  Tạm hết hàng
  Đội Đua Xe Địa Hình

  SKU: 60148

  Giá đặc biệt 503,000 VNĐ Regular Price 839,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. Thuyền Đi Câu
  Tạm hết hàng
  Thuyền Đi Câu

  SKU: 60147

  Giá đặc biệt 503,000 VNĐ Regular Price 839,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. Xe Bốn Bánh Biểu Diễn
  Tạm hết hàng
  Xe Bốn Bánh Biểu Diễn

  SKU: 60146

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 459,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. Xe Buggy
  Tạm hết hàng
  Xe Buggy

  SKU: 60145

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 459,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. Máy Bay Đua
  Tạm hết hàng
  Máy Bay Đua

  SKU: 60144

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 459,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. Xe Vận Chuyển Phi Pháp
  Tạm hết hàng
  Xe Vận Chuyển Phi Pháp

  SKU: 60143

  Giá đặc biệt 1,037,000 VNĐ Regular Price 1,729,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 7. Xe Chuyển Tiền
  Tạm hết hàng
  Xe Chuyển Tiền

  SKU: 60142

  Giá đặc biệt 370,000 VNĐ Regular Price 529,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. Trạm Cảnh Sát
  Tạm hết hàng
  Trạm Cảnh Sát

  SKU: 60141

  Giá đặc biệt 3,212,000 VNĐ Regular Price 4,589,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. Xe Ủi Vượt Ngục
  Tạm hết hàng
  Xe Ủi Vượt Ngục

  SKU: 60140

  Giá đặc biệt 1,559,000 VNĐ Regular Price 2,599,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. Trung Tâm Chỉ Huy Cơ Động
  Tạm hết hàng
  Trung Tâm Chỉ Huy Cơ Động

  SKU: 60139

  Giá đặc biệt 1,210,000 VNĐ Regular Price 1,729,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 11. Cuộc Truy Đuổi Tốc Độ
  Tạm hết hàng
  Cuộc Truy Đuổi Tốc Độ

  SKU: 60138

  Giá đặc biệt 669,000 VNĐ Regular Price 1,359,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 12. Xe Cướp Két Sắt
  Tạm hết hàng
  Xe Cướp Két Sắt

  SKU: 60137

  Giá đặc biệt 449,000 VNĐ Regular Price 889,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 13. Bộ Cảnh Sát Khởi Đầu
  Tạm hết hàng
  Bộ Cảnh Sát Khởi Đầu

  SKU: 60136

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 349,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 14. Xe Địa Hình Cảnh Sát
  Tạm hết hàng
  Xe Địa Hình Cảnh Sát

  SKU: 60135

  Giá đặc biệt 131,000 VNĐ Regular Price 219,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 15. Công Viên Vui Nhộn
  Tạm hết hàng
  Công Viên Vui Nhộn

  SKU: 60134

  Giá đặc biệt 865,000 VNĐ Regular Price 1,729,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. Bộ Sản Phẩm Giáng Sinh City
  Tạm hết hàng
  Bộ Sản Phẩm Giáng Sinh City

  SKU: 60133

  Giá đặc biệt 328,000 VNĐ Regular Price 819,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 17. Trạm Dịch Vụ
  Tạm hết hàng
  Trạm Dịch Vụ

  SKU: 60132

  Giá đặc biệt 1,500,000 VNĐ Regular Price 2,999,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 18. Tội Phạm Biển
  Tạm hết hàng
  Tội Phạm Biển

  SKU: 60131

  Giá đặc biệt 500,000 VNĐ Regular Price 999,000 VNĐ
  Đã hết hàng