Giỏ hàng

Mini Cart

LEGO CITY

 1. Xe Lửa Chở Khách
  Tạm hết hàng
  Xe Lửa Chở Khách

  SKU: 60197

  5,499,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. Máy Bay Tiếp Tế Bắc Cực
  Tạm hết hàng
  Máy Bay Tiếp Tế Bắc Cực

  SKU: 60196

  Giá đặc biệt 1,679,000 VNĐ Regular Price 2,799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. Trạm Nghiên Cứu Di Động Bắc Cực
  Tạm hết hàng
  Trạm Nghiên Cứu Di Động Bắc Cực

  SKU: 60195

  Giá đặc biệt 2,399,000 VNĐ Regular Price 3,999,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. Máy Bay Vận Tải Bắc Cực
  Tạm hết hàng
  Máy Bay Vận Tải Bắc Cực

  SKU: 60193

  Giá đặc biệt 599,000 VNĐ Regular Price 999,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 5. Công Trường Khai Thác Khoáng Sản
  Tạm hết hàng
  Công Trường Khai Thác Khoáng Sản

  SKU: 60188

  Giá đặc biệt 2,399,000 VNĐ Regular Price 3,999,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. Trực Thăng Cứu Hộ
  Tạm hết hàng
  Trực Thăng Cứu Hộ

  SKU: 60179

  Giá đặc biệt 299,000 VNĐ Regular Price 499,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 7. Phi Cơ Biểu Diễn Trên Không
  Tạm hết hàng
  Phi Cơ Biểu Diễn Trên Không

  SKU: 60177

  Giá đặc biệt 137,000 VNĐ Regular Price 229,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 8. Sở Cảnh Sát Đặc Nhiệm
  Tạm hết hàng
  Sở Cảnh Sát Đặc Nhiệm

  SKU: 60174

  Giá đặc biệt 2,039,000 VNĐ Regular Price 3,399,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. Cuộc Truy Đuổi Địa Hình
  Tạm hết hàng
  Cuộc Truy Đuổi Địa Hình

  SKU: 60170

  209,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. Cảng Hàng Hóa
  Tạm hết hàng
  Cảng Hàng Hóa

  SKU: 60169

  Giá đặc biệt 2,099,000 VNĐ Regular Price 2,999,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 11. Thuyền Buồm Cứu Hộ
  Tạm hết hàng
  Thuyền Buồm Cứu Hộ

  SKU: 60168

  Giá đặc biệt 539,000 VNĐ Regular Price 899,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 12. Trung Tâm Chỉ Huy Cứu Hộ Biển
  Tạm hết hàng
  Trung Tâm Chỉ Huy Cứu Hộ Biển

  SKU: 60167

  Giá đặc biệt 2,753,000 VNĐ Regular Price 4,589,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 13. Trực Thăng Cứu Hộ Biển
  Tạm hết hàng
  Trực Thăng Cứu Hộ Biển

  SKU: 60166

  Giá đặc biệt 1,295,000 VNĐ Regular Price 2,159,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 14. Biệt Đội Phản Ứng Nhanh Cứu Hộ Biển
  Tạm hết hàng
  Biệt Đội Phản Ứng Nhanh Cứu Hộ Biển

  SKU: 60165

  Giá đặc biệt 769,000 VNĐ Regular Price 1,099,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 15. Máy Bay Cứu Hộ Biển
  Tạm hết hàng
  Máy Bay Cứu Hộ Biển

  SKU: 60164

  Giá đặc biệt 510,000 VNĐ Regular Price 729,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 16. Bộ Cứu Hộ Biển Khởi Đầu
  Tạm hết hàng
  Bộ Cứu Hộ Biển Khởi Đầu

  SKU: 60163

  Giá đặc biệt 221,000 VNĐ Regular Price 369,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 17. Trạm Xe Buýt
  Tạm hết hàng
  Trạm Xe Buýt

  SKU: 60154

  Giá đặc biệt 1,037,000 VNĐ Regular Price 1,729,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 18. Xe Vận Chuyển Cỡ Lớn
  Tạm hết hàng
  Xe Vận Chuyển Cỡ Lớn

  SKU: 60151

  Giá đặc biệt 767,000 VNĐ Regular Price 1,279,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng