Giỏ hàng

LEGO CITY

 1. Mô hình lắp ráp Sports Car
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Sports Car

  SKU: 8402

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 239,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. Mô hình lắp ráp LEGO City Minifigure Collection
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp LEGO City Minifigure Collection

  SKU: 8401

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 239,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. Mô hình lắp ráp Single-Drum Roller V29
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Single-Drum Roller V29

  SKU: 7746

  Giá đặc biệt 445,000 VNĐ Regular Price 889,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. Mô hình lắp ráp Police Station
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Police Station

  SKU: 7744

  Giá đặc biệt 1,460,000 VNĐ Regular Price 2,919,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. Trực Thăng Cảnh Sát
  Tạm hết hàng
  Trực Thăng Cảnh Sát

  SKU: 7741

  Giá đặc biệt 230,000 VNĐ Regular Price 459,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. Mô hình lắp ráp Camper
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Camper

  SKU: 7639

  Giá đặc biệt 310,000 VNĐ Regular Price 619,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 7. Mô hình lắp ráp Tow Truck
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Tow Truck

  SKU: 7638

  Giá đặc biệt 195,000 VNĐ Regular Price 389,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. Mô hình lắp ráp 4WD with Horse Trailer
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp 4WD with Horse Trailer

  SKU: 7635

  Giá đặc biệt 370,000 VNĐ Regular Price 739,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. Mô hình lắp ráp Construction Site
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Construction Site

  SKU: 7633

  Giá đặc biệt 1,525,000 VNĐ Regular Price 3,049,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. Mô hình lắp ráp Dump Truck
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Dump Truck

  SKU: 7631

  Giá đặc biệt 370,000 VNĐ Regular Price 739,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 11. Mô hình lắp ráp Front-end Loader
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Front-end Loader

  SKU: 7630

  Giá đặc biệt 230,000 VNĐ Regular Price 459,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 12. Đồn Cảnh Sát
  Tạm hết hàng
  Đồn Cảnh Sát

  SKU: 7498

  Giá đặc biệt 1,950,000 VNĐ Regular Price 3,899,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 13. Mô hình lắp ráp Police Dog Unit V29
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Police Dog Unit V29

  SKU: 7285

  Giá đặc biệt 175,000 VNĐ Regular Price 349,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 14. Bộ Sưu Tập Nhân Vật Chủ Đề Cảnh Sát
  Tạm hết hàng
  Bộ Sưu Tập Nhân Vật Chủ Đề Cảnh Sát

  SKU: 7279

  Giá đặc biệt 149,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 15. Mô hình lắp ráp Fire Truck
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Fire Truck

  SKU: 7239

  Giá đặc biệt 335,000 VNĐ Regular Price 669,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. Mô hình lắp ráp Police MC
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Police MC

  SKU: 7235

  Giá đặc biệt 65,000 VNĐ Regular Price 129,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 17. Mô hình lắp ráp Off road Fire Truck & Fireboat
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Off road Fire Truck & Fireboat

  SKU: 7213

  Giá đặc biệt 760,000 VNĐ Regular Price 1,519,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 18. Mô hình lắp ráp Fire Station
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Fire Station

  SKU: 7208

  Giá đặc biệt 1,365,000 VNĐ Regular Price 2,729,000 VNĐ
  Đã hết hàng