Giỏ hàng

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

 1. Mô hình xe Vespa 50 Special (1969)

  SKU: 04277/MT39540

  169,000 VNĐ
 2. Mô hình xe Vespa 125 ET3 Primavera (1976)

  SKU: 04276/MT39540

  169,000 VNĐ
 3. Mô hình xe Vespa 150 (1956)

  SKU: 03134/MT39540

  169,000 VNĐ
 4. Đồ chơi mô hình xe Vespa 98 (1946)

  SKU: 03132/MT39540

  169,000 VNĐ
 5. Mô hình máy bay EF-2000 EUROFIGHTER

  SKU: 9979/MT15088

  99,000 VNĐ
 6. Mô hình máy bay HH-60J JAYHAWK

  SKU: 9973/MT15088

  99,000 VNĐ
 7. Mô hình máy bay F-117 Nighthawk

  SKU: 9971/MT15088

  99,000 VNĐ
 8. Mô hình máy bay Mirage 2000C

  SKU: 9806/MT15088

  99,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 9. Mô hình máy bay F-4 Phantom II

  SKU: 9804/MT15088

  99,000 VNĐ
 10. Mô hình máy bay B-24 Liberator

  SKU: 9801/MT15088

  99,000 VNĐ
 11. Mô hình máy bay F/A-18 Hornet

  SKU: 9618/MT15088

  99,000 VNĐ
 12. Đồ chơi mô hình máy bay F-14 Tomcat

  SKU: 9615/MT15088

  99,000 VNĐ
 13. Đồ chơi mô hình máy bay Boeing 787-8

  SKU: 09110/MT15088

  99,000 VNĐ
 14. Đồ chơi mô hình máy bay B-1B Lancer

  SKU: 02045/MT15088

  99,000 VNĐ