Xe Thám Hiểm Sao Hỏa

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60225
749,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 190 x 60 x 260 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60225

Thông tin sản phẩm:

Xe Thám Hiểm Sao Hỏa

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 190 x 60 x 260 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60225
Xe Thám Hiểm Sao Hỏa

  

Đóng lại