Xe Cứu Hỏa Cơ Động

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60231
749,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 26 x 7 x 19 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60231

Thông tin sản phẩm:

Xe Cứu Hỏa Cơ Động

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 26 x 7 x 19 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60231
Xe Cứu Hỏa Cơ Động

  

Đóng lại