Xe Cứu Hộ

Thương hiệu: LEGO TECHNIC     SKU: 42075
1,789,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • Kích cỡ: 35.4 x 9.1 x 19.1 cm
 • Độ tuổi: 9-16
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: ĐAN MẠCH
 • Mã sản phẩm: 42075

Thông tin sản phẩm:

Xe Cứu Hộ

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • Kích cỡ: 35.4 x 9.1 x 19.1 cm
 • Độ tuổi: 9-16
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: ĐAN MẠCH
 • Mã sản phẩm: 42075
Xe Cứu Hộ

  

Đóng lại