Trận Đấu Quidditch

Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER     SKU: 75956
1,889,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER
  • Kích cỡ: 26.2 x 5.65 x 38.2 cm
  • Độ tuổi: 7-14
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75956
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

Trận Đấu Quidditch

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER
  • Kích cỡ: 26.2 x 5.65 x 38.2 cm
  • Độ tuổi: 7-14
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75956
Trận Đấu Quidditch

  

Đóng lại