Trạm Quan Sát Khủng Long T.Rex

Thương hiệu: LEGO JURASSIC     SKU: 10880
1,169,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: LEGO JURASSIC
 • Kích cỡ: 28.2 x 9.55 x 26.2 cm
 • Độ tuổi: 2-5
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
 • Mã sản phẩm: 10880

Thông tin sản phẩm:

Trạm Quan Sát Khủng Long T.Rex

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: LEGO JURASSIC
 • Kích cỡ: 28.2 x 9.55 x 26.2 cm
 • Độ tuổi: 2-5
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
 • Mã sản phẩm: 10880
Trạm Quan Sát Khủng Long T.Rex

  

Đóng lại