Trạm Không Gian Mặt Trăng

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60227
1,999,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 280 x 60 x 480 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60227

Thông tin sản phẩm:

Trạm Không Gian Mặt Trăng

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 280 x 60 x 480 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60227
Trạm Không Gian Mặt Trăng

  

Đóng lại