Trạm Dịch Vụ Vệ Tinh

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60224
319,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 16 x 6 x 19 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60224

Thông tin sản phẩm:

Trạm Dịch Vụ Vệ Tinh

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 16 x 6 x 19 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60224
Trạm Dịch Vụ Vệ Tinh
Đóng lại