Tiểu Đội Chiến Đấu Của Tổ Chức Thứ Nhất

Thương hiệu: LEGO STAR WARS     SKU: 75197
684,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: LEGO STAR WARS
 • Kích cỡ: 14.1 x 4.6 x 19.1 cm
 • Độ tuổi: 6-12
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Mã sản phẩm: 75197
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

Tiểu Đội Chiến Đấu Của Tổ Chức Thứ Nhất

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: LEGO STAR WARS
 • Kích cỡ: 14.1 x 4.6 x 19.1 cm
 • Độ tuổi: 6-12
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Mã sản phẩm: 75197
Tiểu Đội Chiến Đấu Của Tổ Chức Thứ Nhất

  

Đóng lại