Giỏ hàng

LEGO STAR WARS

 1. Mô hình lắp ráp AT-ST & Endor V29
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp AT-ST & Endor V29

  SKU: 9679

  Giá đặc biệt 205,000 VNĐ Regular Price 409,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. Mô hình lắp ráp Twin-Pod Cloud Car & Bespin V29
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Twin-Pod Cloud Car & Bespin V29

  SKU: 9678

  Giá đặc biệt 205,000 VNĐ Regular Price 409,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. Mô hình lắp ráp Sebulbas Podracer" & Tatooine"
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Sebulbas Podracer" & Tatooine"

  SKU: 9675

  Giá đặc biệt 205,000 VNĐ Regular Price 409,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. Mô hình lắp ráp Naboo Starfighter" & Naboo"
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Naboo Starfighter" & Naboo"

  SKU: 9674

  Giá đặc biệt 205,000 VNĐ Regular Price 409,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. Lâu đài của Jabba
  Tạm hết hàng
  Lâu đài của Jabba

  SKU: 9516

  Giá đặc biệt 2,960,000 VNĐ Regular Price 5,919,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. Mô hình lắp ráp Republic Frigate (TM)
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Republic Frigate (TM)

  SKU: 7964

  Giá đặc biệt 2,925,000 VNĐ Regular Price 5,849,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 7. Mô hình lắp ráp Battle for Geonosis ™ V29
  Tạm hết hàng
  Mô hình lắp ráp Battle for Geonosis ™ V29

  SKU: 7869

  Giá đặc biệt 870,000 VNĐ Regular Price 1,739,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. Lính Range Trooper
  Tạm hết hàng
  Lính Range Trooper

  SKU: 75536

  1,255,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. Nhân Vật Han Solo
  Tạm hết hàng
  Nhân Vật Han Solo

  SKU: 75535

  1,255,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. Lính Chỉ Huy Stormtrooper
  Tạm hết hàng
  Lính Chỉ Huy Stormtrooper

  SKU: 75531

  Giá đặc biệt 595,000 VNĐ Regular Price 999,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 11. Nhân Vật Chewbacca
  Tạm hết hàng
  Nhân Vật Chewbacca

  SKU: 75530

  1,519,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 12. Nhân Vật Rey 2017
  Tạm hết hàng
  Nhân Vật Rey 2017

  SKU: 75528

  999,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 13. Phi Công Phi Thuyền Chiến Đấu TIE
  Tạm hết hàng
  Phi Công Phi Thuyền Chiến Đấu TIE

  SKU: 75526

  849,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 14. Jedi Và Lính Clone Troopers
  Tạm hết hàng
  Jedi Và Lính Clone Troopers

  SKU: 75206

  684,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 15. Cỗ Máy AT-ST Của Tổ Chức Thứ Nhất
  Tạm hết hàng
  Cỗ Máy AT-ST Của Tổ Chức Thứ Nhất

  SKU: 75201

  2,775,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. Phi Thuyền Tốc Độ Của Tướng Grievous
  Tạm hết hàng
  Phi Thuyền Tốc Độ Của Tướng Grievous

  SKU: 75199

  1,255,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 17. Tiểu Đội Chiến Đấu Của Tổ Chức Thứ Nhất
  Tạm hết hàng
  Tiểu Đội Chiến Đấu Của Tổ Chức Thứ Nhất

  SKU: 75197

  684,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 18. Phi Thuyền Tuyết Đối Đầu Cỗ Máy Chiến Đấu Di Động
  Tạm hết hàng