Giỏ hàng

LEGO NINJAGO

 1. Đền Airjitzu
  Tạm hết hàng
  Đền Airjitzu

  SKU: 70751

  Giá đặc biệt 4,500,000 VNĐ Regular Price 8,999,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. Xe Chiến Đấu Ninja DBX
  Tạm hết hàng
  Xe Chiến Đấu Ninja DBX

  SKU: 70750

  Giá đặc biệt 1,870,000 VNĐ Regular Price 3,739,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. Xâm Nhập Hang Rắn
  Tạm hết hàng
  Xâm Nhập Hang Rắn

  SKU: 70749

  Giá đặc biệt 1,120,000 VNĐ Regular Price 2,239,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. Rồng Thần Titan
  Tạm hết hàng
  Rồng Thần Titan

  SKU: 70748

  Giá đặc biệt 840,000 VNĐ Regular Price 1,679,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. Phi Thuyền Đá
  Tạm hết hàng
  Phi Thuyền Đá

  SKU: 70747

  Giá đặc biệt 520,000 VNĐ Regular Price 1,299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. Máy Bay Độc Xà
  Tạm hết hàng
  Máy Bay Độc Xà

  SKU: 70746

  Giá đặc biệt 650,000 VNĐ Regular Price 1,299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 7. Máy Nghiền Độc Xà
  Tạm hết hàng
  Máy Nghiền Độc Xà

  SKU: 70745

  Giá đặc biệt 375,000 VNĐ Regular Price 749,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. Lốc Xoáy Trên Không của Wrayth
  Tạm hết hàng
  Lốc Xoáy Trên Không của Wrayth

  SKU: 70744

  Giá đặc biệt 150,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. Lốc Xoáy Trên Không của Morro
  Tạm hết hàng
  Lốc Xoáy Trên Không của Morro

  SKU: 70743

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. Lốc Xoáy Trên Không của Zane
  Tạm hết hàng
  Lốc Xoáy Trên Không của Zane

  SKU: 70742

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 11. Lốc Xoáy Trên Không của Cole
  Tạm hết hàng
  Lốc Xoáy Trên Không của Cole

  SKU: 70741

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 12. Lốc Xoáy Trên Không của Jay
  Tạm hết hàng
  Lốc Xoáy Trên Không của Jay

  SKU: 70740

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 13. Lốc Xoáy Trên Không của Kai
  Tạm hết hàng
  Lốc Xoáy Trên Không của Kai

  SKU: 70739

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 14. Chuyến Bay Cuối Cùng Của Destiny's Bounty
  Tạm hết hàng
  Chuyến Bay Cuối Cùng Của Destiny's Bounty

  SKU: 70738

  Giá đặc biệt 2,585,000 VNĐ Regular Price 5,169,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 15. Cuộc Tấn Công Của Rồng Morro
  Tạm hết hàng
  Cuộc Tấn Công Của Rồng Morro

  SKU: 70736

  Giá đặc biệt 1,465,000 VNĐ Regular Price 2,929,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. Tàu Chiến R.E.X của Ronin
  Tạm hết hàng
  Tàu Chiến R.E.X của Ronin

  SKU: 70735

  Giá đặc biệt 1,050,000 VNĐ Regular Price 2,099,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 17. Sư Phụ Wu Cưỡi Rồng
  Tạm hết hàng
  Sư Phụ Wu Cưỡi Rồng

  SKU: 70734

  Giá đặc biệt 1,050,000 VNĐ Regular Price 2,099,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 18. Xe Phá Hủy Của Cole
  Tạm hết hàng
  Xe Phá Hủy Của Cole

  SKU: 70733

  Giá đặc biệt 400,000 VNĐ Regular Price 999,000 VNĐ
  Đã hết hàng