EDUCATION

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục60 49 92

mỗi trang
 1. Dò tìm hồng ngoại
  Dò tìm hồng ngoại SKU: 45509
  2,199,000 VNĐ
  Hết Hàng
 2. Cảm biến chạm EV3
  Cảm biến chạm EV3 SKU: 45507
  1,289,000 VNĐ
  Hết Hàng
 3. Cảm biến màu sắc EV3
  Cảm biến màu sắc EV3 SKU: 45506
  1,809,000 VNĐ
  Hết Hàng
 4. Cảm biến xoay
  Cảm biến xoay SKU: 45505
  2,199,000 VNĐ
  Hết Hàng
 5. EV3 Cảm biến siêu âm
  EV3 Cảm biến siêu âm SKU: 45504
  2,349,000 VNĐ
  Hết Hàng
 6. Động cơ cỡ vừa EV3
  Động cơ cỡ vừa EV3 SKU: 45503
  1,459,000 VNĐ
  Hết Hàng
 7. Động cơ cỡ lớn EV3
  Động cơ cỡ lớn EV3 SKU: 45502
  1,829,000 VNĐ
  Hết Hàng
 8. Bộ não EV3
  Bộ não EV3 SKU: 45500
  15,489,000 VNĐ
  Hết Hàng
 9. Cảm biến chuyển động (Bổ sung cho WEDO 2.0)
  Cảm biến chuyển động (Bổ sung cho WEDO 2.0) SKU: 45304
  1,249,000 VNĐ
  Hết Hàng
 10. Bộ não WEDO 2.0
  Bộ não WEDO 2.0 SKU: 45301
  3,359,000 VNĐ
  Hết Hàng
92