EDUCATION

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục24 13 92

mỗi trang
 1. Cảm biến Nhiệt độ (bổ sung cho 9797)
  Cảm biến Nhiệt độ (bổ sung cho 9797) SKU: 9749
  2,569,000 VNĐ
  Hết Hàng
 2. Cảm biến Màu sắc (bổ sung cho 9797)
  Cảm biến Màu sắc (bổ sung cho 9797) SKU: 9694
  1,399,000 VNĐ
  Hết Hàng
 3. Bộ pin sạc NXT
  Bộ pin sạc NXT SKU: 9693
  3,999,000 VNĐ
  Hết Hàng
 4. Bộ Kỹ sư cơ khí L3-L5
  Bộ Kỹ sư cơ khí L3-L5 SKU: 9689
  3,779,000 VNĐ
  Hết Hàng
 5. Bộ kỹ sư cơ khí L6-L9
  Bộ kỹ sư cơ khí L6-L9 SKU: 9686
  10,289,000 VNĐ
  Hết Hàng
 6. Bộ Kỹ sư cơ khí L1-L3
  Bộ Kỹ sư cơ khí L1-L3 SKU: 9656
  9,299,000 VNĐ
  Hết Hàng
 7. Bộ Khí và Lực (Bộ bổ sung cho 9686)
  Bộ Khí và Lực (Bộ bổ sung cho 9686) SKU: 9641
  4,539,000 VNĐ
  Hết Hàng
 8. Bộ Kỹ sư Rô bốt Wedo Nâng cao
  Bộ Kỹ sư Rô bốt Wedo Nâng cao SKU: 9585
  3,119,000 VNĐ
  Hết Hàng
 9. Bộ Kỹ sư Rô bốt Wedo cơ bản
  Bộ Kỹ sư Rô bốt Wedo cơ bản SKU: 9580
  6,669,000 VNĐ
  Hết Hàng
92