Thành Phố Paris

Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE     SKU: 21044
1,999,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE
  • Kích cỡ: 19.1 x 7.2 x 26.2 cm
  • Độ tuổi: 12-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21044

Thông tin sản phẩm:

Thành Phố Paris

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE
  • Kích cỡ: 19.1 x 7.2 x 26.2 cm
  • Độ tuổi: 12-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21044
Thành Phố Paris

  

Đóng lại