Tên Lửa Không Gian & Trạm Phóng Tên Lửa

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60228
4,399,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 48 x 9 x 28 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60228

Thông tin sản phẩm:

Tên Lửa Không Gian & Trạm Phóng Tên Lửa

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 48 x 9 x 28 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60228
Tên Lửa Không Gian & Trạm Phóng Tên Lửa
Đóng lại