Steve Khổng Lồ Và Vẹt

Thương hiệu: LEGO MINECRAFT     SKU: 21148
859,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MINECRAFT
  • Kích cỡ: 19.1 x 4.6 x 14.1 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21148

Thông tin sản phẩm:

Steve Khổng Lồ Và Vẹt

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MINECRAFT
  • Kích cỡ: 19.1 x 4.6 x 14.1 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21148
Steve Khổng Lồ Và Vẹt

  

Đóng lại