Siêu Xe McLaren Senna

Thương hiệu: LEGO SPEED CHAMPIONS     SKU: 75892
699,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO SPEED CHAMPIONS
  • Kích cỡ: 14.1 x 6.1 x 19.1 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75892

Thông tin sản phẩm:

Siêu Xe McLaren Senna

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO SPEED CHAMPIONS
  • Kích cỡ: 14.1 x 6.1 x 19.1 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75892
Siêu Xe McLaren Senna

  

Đóng lại