Robot biến hình máy bay mini - Flip Nhanh Nhẹn

Thương hiệu: SUPERWINGS     SKU: YW720021
99,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: SUPERWINGS
 • Kích cỡ: 3.6 x 6.4 x 6.7 cm
 • Độ tuổi: 3-6
 • Chất liệu: Nhựa, Đỏ
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Mã sản phẩm: YW720021

Thông tin sản phẩm:

Robot biến hình máy bay mini - Flip Nhanh Nhẹn

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: SUPERWINGS
 • Kích cỡ: 3.6 x 6.4 x 6.7 cm
 • Độ tuổi: 3-6
 • Chất liệu: Nhựa, Đỏ
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Mã sản phẩm: YW720021
Robot biến hình máy bay mini - Flip Nhanh Nhẹn

  

Đóng lại