Phương Tiện Vận Chuyển Xe

Thương hiệu: LEGO TECHNIC     SKU: 42098
6,999,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO TECHNIC
  • Kích cỡ: 37.8 x 11.8 x 58.2 cm
  • Độ tuổi: 11-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 42098

Thông tin sản phẩm:

Phương Tiện Vận Chuyển Xe

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO TECHNIC
  • Kích cỡ: 37.8 x 11.8 x 58.2 cm
  • Độ tuổi: 11-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 42098
Phương Tiện Vận Chuyển Xe

  

Đóng lại