Phi Thuyền Outrider Tấn Công

Thương hiệu: LEGO SUPERHEROES     SKU: 76101
563,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: LEGO SUPERHEROES
 • Kích cỡ: 14.1 x 6.1 x 15.7 cm
 • Độ tuổi: 6-12
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Mã sản phẩm: 76101
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

Phi Thuyền Outrider Tấn Công

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: LEGO SUPERHEROES
 • Kích cỡ: 14.1 x 6.1 x 15.7 cm
 • Độ tuổi: 6-12
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: Cộng hòa Séc
 • Mã sản phẩm: 76101
Phi Thuyền Outrider Tấn Công

  

Đóng lại