Phi Thuyền Của Sweet Mayhem

Thương hiệu: LEGO MOVIE     SKU: 70830
2,939,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MOVIE
  • Kích cỡ: 28.2 x 6.1 x 48 cm
  • Độ tuổi: 9-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70830

Thông tin sản phẩm:

Phi Thuyền Của Sweet Mayhem

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MOVIE
  • Kích cỡ: 28.2 x 6.1 x 48 cm
  • Độ tuổi: 9-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70830
Phi Thuyền Của Sweet Mayhem

  

Đóng lại