Copy of Điều khoản và Điều Kiện Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Điều khoản và Điều Kiện Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

 

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của quý khách hàng trong quá trình mua hàng và trải nghiệm tại website mykingdom.com.vn theo quy định tại 13/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân cho Chủ thể Dữ diệu, Công ty Cổ Phần Việt Tinh Anh chủ quản thương hiệu Mykingdom xin phép thông báo đến quý khách sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với website www.mykingdom.com.vn theo bất kỳ phương thức nào, tổ chức, cá nhân cần đọc, hiểu rõ và mặc nhiên chấp thuận, tuân thủ Điều khoản và Điều kiện Bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân dưới đây:

I. Giới thiệu

Chúng tôi là Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh(Đăng ký Công ty 0309132354), có trụ sở đăng ký tại 33-35 đường số D4, khu Đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

1.1. Mykingdom là thương hiệu của chuỗi cửa hàng được sở hữu trực tiếp bởi Công ty Cổ Phần Việt Tinh Anh. Website www.mykingdom.com.vn là trang web chính thức của thương hiệu Mykingdom thuộc sở hữu bởi Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh.

1.2 Các điều khoản và điều kiện sau đây là tài sản trí tuệ có bản quyền của chúng tôi. Các bên thứ ba không được phép sử dụng đoạn trích nào để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mang tính thương mại. Vi phạm điều này có thể dẫn đến hành động pháp lý.

II. Định nghĩa các từ ngữ

Trong các Điều Khoản và Điều Kiện này:

"Tài khoản" có nghĩa là tài khoản truy cập website www.mykingdom.com.vn mà Qúy khách đăng ký trên website www.mykingdom.vn.

"Khách hàng" có nghĩa là cá nhân thực hiện việc truy cập và đặt hàng trên website www.mykingdom.com.vn.

 “Điệu kiện và Điều khoản BVDLCN” có nghĩa là Điệu kiện và Điều khoản Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Dữ liệu cá nhân”là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Bao gồm các thông tin cá nhân của chủ thể, bao gồm:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không thuộc trường hợp Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

 “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

Khách hàng” là tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc có quan hệ/giao dịch trong quá trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích của Việt Tinh Anh.

Công ty” hoặc “Việt Tinh Anh” là Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh bao gồm trụ sở, chi nhánh, văn phòng và website của công ty.

Website Mykingdom” hoặc “Trang web Mykingdom” là website sở hữu bởi Công ty Việt Tinh Anh với địa chỉ trang web là www.mykingdom.com.vn.

Bên thứ ba” là tổ chức, cá nhân ngoài Việt Tinh Anh và Chủ thể dữ liệu.

Cookie” là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của Khách hàng khi Khách hàng truy cập trang web. Cookie thu thập thông tin về người dùng và lượt truy cập của họ vào trang web, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP) của họ, cách họ đến trang web (ví dụ: thông qua một công cụ tìm kiếm hoặc một liên kết từ một trang web khác) và cách họ điều hướng trong trang web. Việt Tinh Anh sử dụng cookie và các công nghệ khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các phiên truy cập Internet của Khách hàng và việc Khách hàng sử dụng các dịch vụ của website thuộc công ty Việt Tinh Anh, cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo cài đặt ưa thích của Khách hàng, theo dõi việc sử dụng các trang web Mykingdom của Việt Tinh Anh và để tổng hợp thống kê về các hoạt động được thực hiện trên các trang web của Việt Tinh Anh.

Để làm rõ, các từ ngữ nào chưa được giải thích tại Điều khoản và Điều Kiện Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này sẽ được hiểu và áp dụng theo các quy định tại các văn bản nội bộ có liên quan do Việt Tinh Anh ban hành từng thời kỳ và/hoặc trong các hợp đồng, thoả thuận, văn bản được thỏa thuận giữa Khách hàng và Việt Tinh Anh hoặc được giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Quy định chung

 1. Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này là một phần không thể tách rời của việc thực hiện thanh toán và các thao tác nhằm thực hiện Đăng nhập hoặc Đăng kí trên website Mykingdom.
 2. Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba cho Việt Tinh Anh thông qua website Mykingdom, Khách hàng cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý và thông tin về việc Việt Tinh Anh là chủ thể xử lý các Dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN.
 3. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho Việt Tinh Anh thông qua website Mykingdom chính là sự chấp nhận toàn phần của Khách hàng cho phép Việt Tinh Anh hay website Mykingdom sử dụng Dữ liệu cá nhân trong suốt quy trình tiếp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân, bắt đầu từ khi Việt Tinh Anh tiếp nhận thông tin cho đến khi có yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu từ Khách hàng.

IV. Các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân

1. Thu thập Dữ liệu cá nhân

Cách thức thu thập và phương thức thu thập: Việt Tinh Anh (và các bên xử lý dữ liệu cá nhân do Việt Tinh Anh sử dụng – nếu có) có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng yêu cầu và/hoặc trong quá trình Việt Tinh Anh cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cho Khách hàng và/hoặc trong quá trình Khách hàng tương tác, giao tiếp, truy cập, sử dụng các kênh, nền tảng, trang web Mykingdom của Việt Tinh Anh và từ một hoặc một số các nguồn như được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Từ website Mykingdom: Việt Tinh Anh có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng truy cập bất kỳ trang website Mykingdom của Việt Tinh Anh hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang web Mykingdom.
 • Từ các trao đổi, liên lạc với Khách hàng: Việt Tinh Anh có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng và Việt Tinh Anh liên hệ với nhau, như qua email, gọi video call, gọi qua tổng đài, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
 • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Việt Tinh Anh có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và các bên liên quan được ghi tự động từ kết nối của Khách hàng đến Việt Tinh Anh như cookie, plug-in, trình tự kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi, thu nhận Dữ liệu cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử đó (facebook, youtube, tiktok, instagram…).
 • Các nguồn được công khai: Việt Tinh Anh có thể tiếp nhận Dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các nguồn công khai như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên mạng….
 • Từ người có liên quan của Việt Tinh Anh, các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Việt Tinh Anh;
 • Từ những nguồn khác mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp Dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

  2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

  Việt Tinh Anh (và các bên được phép xử lý Dữ liệu cá nhân cho Việt Tinh Anh) có thể sử dụng, xử lý Dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích hướng tới việc nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu, lợi ích của Khách hàng (sau đây gọi chung là “Mục đích”), bao gồm:

  • Nhận biết, xác minh danh tính, tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng và thực hiện quy trình xác thực khách hàng; xác định và đánh giá rủi ro nguy cơ giả mạo hoặc nghi ngờ giả mạo, bảo vệ Khách hàng khỏi các hành vi gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp khác.
  • Cung cấp, phát triển, quản lý, đo lường các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích do Việt Tinh Anh.
  • Để thực hiện các báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ của Việt Tinh Anh (bao gồm phân tích hành vi, xu hướng mua bán, sở thích và phân tích các yếu tố khác nhằm mục đích phát triển, cải thiện, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ, tính năng, tiện ích, hệ thống của Việt Tinh Anh và/hoặc các mục đích hoạt động khác của Việt Tinh Anh);
  • Kiểm tra, kiểm thử, cài đặt, quản lý, nâng cấp, cải tiến kỹ thuật, nhân sự phụ trách hệ thống bảo mật, bảo vệ dữ liệu thông tin Khách hàng;
  • Quảng bá, giới thiệu, thông tin đến Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, chương trình khách hàng thành viên, chương trình trao thưởng, rút thăm may máy, gửi quà tặng và giải thưởng có liên quan, các hoạt động truyền thông và bất kỳ hình thức xúc tiến thương mại nào có liên quan về các dịch vụ, sản phẩm, tính năng, tiện ích của Việt Tinh Anh và các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của đối tác khác có hợp tác với Việt Tinh Anh;
  • Liên hệ, chăm sóc Khách hàng, đánh giá và xử lý các hướng dẫn hoặc yêu cầu từ Khách hàng, bao gồm việc phản hồi các truy vấn hoặc góp ý, giải quyết hoặc điều tra bất kỳ khiếu nại, yêu cầu pháp lý hoặc tranh chấp nào hoặc nhằm trao đổi thông tin, cung cấp các văn bản hoặc các tài liệu khác có liên quan đến giao dịch và việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tính năng, tiện ích theo yêu cầu từ Khách hàng;
  • Để giám sát, kiểm tra, kiểm toán, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, an ninh an toàn và các mục đích quản lý khác nhằm đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Việt Tinh Anh, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật, bảo vệ Khách hàng và Dữ liệu của Khách hàng trước các trường hợp gây hại, nguy cơ gây hại;

  Việt Tinh Anh sẽ yêu cầu sự cho phép từ Khách hàng trước khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này.

  3. Việc thu thập, chuyển giao và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

  Việt Tinh Anh đã và đang áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân để ngăn chặn tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân trái phép từ hệ thống dịch vụ của mình.

  Việt Tinh Anh cam kết sẽ không bán, trao đổi, cho thuê, kinh doanh trái phép các thông tin cá nhân của Khách hàng, trừ trường hợp được Khách hàng đồng ý. Tuy nhiên, để thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này, Khách hàng đồng ý Việt Tinh Anh được tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc Dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Khách hàng, cho một hoặc các bên dưới đây:

  • Cho các nhân viên và bộ phận trong nội bộ Việt Tinh Anh cho các mục đích được nêu trong Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu được ký kết giữa Khách hàng;
  • Cho các cửa hàng, đại lý hoặc bất kỳ công ty nào là người có liên quan của Việt Tinh Anh;
  • Các đối tác, đối tác chiến lược của Việt Tinh Anh và nhà thầu của các đối tác này, bao gồm nhưng không giới hạn như các nhà cung cấp, ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác có tham gia vào hoạt động nhằm các Mục đích trên và/hoặc quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ riêng lẻ hoặc tích hợp của Việt Tinh Anh;
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Việt Tinh Anh được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Việt Tinh Anh;
  • Một số chuyên gia nhất định như luật sư, công chứng viên, cơ quan xếp hạng hoặc kiểm toán viên khi cần thiết trong các trường hợp cụ thể (ví dụ: tư vấn, kiện tụng, kiểm toán);
  • Các bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc Việt Tinh Anh có cơ sở pháp lý để chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng;

  Việt Tinh Anh xem Dữ liệu cá nhân của Khách hàng là riêng tư và bí mật, ngoài các bên đã nêu tại Mục 3 vừa nêu trên, Việt Tinh Anh sẽ không tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác.

  V. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân

  1. Khách hàng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
  2. Việt Tinh Anh bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian quy định pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Khách hàng, phụ thuộc vào quyền của Việt Tinh Anh khi được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật.
  3. Trong trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, và tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Khách hàng, Việt Tinh Anh có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không xử lý yêu cầu của Khách hàng hoặc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Việt Tinh Anh cho Khách hàng do (i) quy định pháp luật và/hoặc cơ quan có thẩm quyền không cho phép Việt Tinh Anh thực hiện hoạt động như vậy hoặc (ii) không thể đảm bảo tiêu chuẩn/chất lượng của sản phẩm, dịch vụ nếu dữ liệu đó bị xoá/hạn chế hoặc (iii) quy định của pháp luật yêu cầu Việt Tinh Anh cần phải thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc (iv) các trường hợp khác theo đánh giá của Việt Tinh Anh việc xoá/hạn chế dữ liệu có thể phá vỡ cấu trúc, hạ tầng bảo vệ dữ liệu lịch sử thông tin Khách hàng.
  4. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình. Đồng thời, Khách hàng cũng phải tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.
  5. Thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.
  6. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh Dữ liệu cá nhân, Khách hàng có trách nhiệm truy cập website Mykingdom để chủ động kiểm tra, cập nhật Dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ và thông báo ngay cho Việt Tinh Anh để Việt Tinh Anh thực hiện cập nhật kịp thời những thay đổi, điều chỉnh đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc chậm trễ cập nhật hay chậm thông báo cho Việt Tinh Anh để cập nhật các Dữ liệu cá nhân này.

  VI. Biện pháp bảo vệ và rủi ro khi bị lộ Dữ liệu cá nhân

  1. Việt Tinh Anh luôn coi trọng quyền riêng tư và nỗ lực bảo mật, bảo đảm an toàn các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng như là tài sản quan trọng nhất của Việt Tinh Anh và Việt Tinh Anh luôn cố gắng đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra. Việt Tinh Anh thực hiện trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật phù hợp theo quy định pháp luật, thông lệ thị trường và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng (nếu có).
  2. Khách hàng hiểu rằng việc cung cấp và chấp thuận cho Việt Tinh Anh sử dụng, xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng như rủi ro rò rỉ một phần Dữ liệu hoặc việc xử lý dữ liệu chưa phù hợp, kịp thời, có thể phát sinh từ các nguyên nhân như: lỗi của hệ thống, đường truyền, sự kiện bất khả kháng, virut, tấn công mạng hoặc lỗi phần cứng, phần mềm, các hành động, thao tác của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ảnh hưởng đến việc cung cấp và xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng….

  VII. Thời gian xử lý và Lưu trữ Dữ liệu cá nhân

  1. Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân sẽ không phụ thuộc vào thời điểm Khách hàng giao dịch với Việt Tinh Anh thông qua website Mykingdom và/hoặc Khách hàng đã chấm dứt/ngưng sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các hợp đồng, thoả thuận, quan hệ giữa Việt Tinh Anh và Khách hàng đã xác lập, Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này luôn có hiệu lực kể từ thời điểm Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được ghi, nhận trên website Mykingdom của Việt Tinh Anh cho đến khi các Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân tại mục IV được hoàn thành hoặc các trường hợp chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.
  2. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng do Việt Tinh Anh lưu trữ sẽ được bảo mật. Việt Tinh Anh sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi được lưu trữ tại Việt Tinh Anh.
  3. Việt Tinh Anh lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản, tài liệu Khách hàng đã ký với Việt Tinh Anh và/hoặc phù hợp với các mục đích được nêu theo Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ liệu cá nhân có thể kéo dài lâu hơn nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc Khách hàng cho phép và theo quy định pháp luật hiện hành.

  VIII. Hiệu lực, Thông báo và Sửa đổi, bổ sung Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN

  1. Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc truy cập website Mykingdom, Khách hàng được coi là đã chấp nhận toàn bộ Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này. Trong trường hợp Khách hàng không chấp nhận Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này, Khách hàng có quyền đưa ra quyết định bằng văn bản gửi Việt Tinh Anh về việc chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm hoặc chấm dứt việc truy cập vào các website Mykingdom. Trường hợp Khách hàng đưa ra quyết định chấm dứt song vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc truy cập vào website Mykigdom thì được hiểu Khách hàng đã thay đổi ý kiến và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này.
  2. Không phụ thuộc vào hiệu lực của các hợp đồng, thoả thuận, văn kiện khác giao kết, xác lập giữa Khách hàng và Việt Tinh Anh, Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này luôn có hiệu lực áp dụng với Khách hàng cho đến khi các Mục đích xử lý dữ liệu được hoàn thành và có thoả thuận chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng với Việt Tinh Anh.
  3. Việt Tinh Anh có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này tùy từng thời điểm và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Tất cả các thông báo về việc sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào về Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này sẽ được Việt Tinh Anh gửi cho Khách Hàng qua một hoặc một số cách thức sau: công khai trên website Mykingdom, thư điện tử của Việt Tinh Anh, tin nhắn thuê bao di động hoặc các phương thức khác mà Việt Tinh Anh cho là phù hợp.

  IX. Liên hệ với Việt Tinh Anh

  Nếu Khách hàng muốn thực hiện các quyền của mình hoặc có bất kỳ góp ý, phản hồi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Điều khoản và Điều Kiện BVDLCN này, vui lòng liên hệ Việt Tinh Anh theo hướng dẫn sau:

  • Gọi điện đến hotline: 1900 1208.
  • Gửi thư điện tử cho Mykingdom theo địa chỉ: hotro@mykingdom.com.vn.
  • Liên hệ trực tiếp tại các địa điểm trụ sở, cửa hàng hoạt động của Việt Tinh Anh.
  • Website: https://www.mykingdom.com.vn/
  • Các địa chỉ hoặc phương thức khác do Việt Tinh Anh cung cấp từng thời kỳ.