Nhân vật LEGO nhà Simpsons số 1

Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES     SKU: 71005
69,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
 • Kích cỡ: 0.965 x 11.7 x 8.8 cm
 • Độ tuổi: 8-14
 • Chất liệu: ABS plastic
 • Xuất xứ: HUNGARY
 • Mã sản phẩm: 71005
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

Nhân vật LEGO nhà Simpsons số 1

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
 • Kích cỡ: 0.965 x 11.7 x 8.8 cm
 • Độ tuổi: 8-14
 • Chất liệu: ABS plastic
 • Xuất xứ: HUNGARY
 • Mã sản phẩm: 71005
Nhân vật LEGO nhà Simpsons số 1

  

Đóng lại