MV6 - Power Plus Series - Mô hình Shatter 12.5 cm (kèm động

Thương hiệu: TRANSFORMERS     SKU: E2095/E2087
569,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: TRANSFORMERS
  • Kích cỡ: 191 x 216 x 60 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: E2095/E2087

Thông tin sản phẩm:

MV6 - Power Plus Series - Mô hình Shatter 12.5 cm (kèm động

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: TRANSFORMERS
  • Kích cỡ: 191 x 216 x 60 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã sản phẩm: E2095/E2087
MV6 - Power Plus Series - Mô hình Shatter 12.5 cm (kèm động

  

Đóng lại