Mỏ Quái Vật Creeper

Thương hiệu: LEGO MINECRAFT     SKU: 21155
4,899,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MINECRAFT
  • Kích cỡ: 28.2 x 9.1 x 54 cm
  • Độ tuổi: 8-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21155

Thông tin sản phẩm:

Mỏ Quái Vật Creeper

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MINECRAFT
  • Kích cỡ: 28.2 x 9.1 x 54 cm
  • Độ tuổi: 8-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21155
Mỏ Quái Vật Creeper

  

Đóng lại