Thuyền Buồm Đua

Thương hiệu: LEGO TECHNIC     SKU: 42074
1,299,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • Kích cỡ: 26.2 x 5.9 x 28.2 cm
 • Độ tuổi: 8-14
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: ĐAN MẠCH
 • Mã sản phẩm: 42074

Thông tin sản phẩm:

Thuyền Buồm Đua

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: LEGO TECHNIC
 • Kích cỡ: 26.2 x 5.9 x 28.2 cm
 • Độ tuổi: 8-14
 • Chất liệu: Nhựa
 • Xuất xứ: ĐAN MẠCH
 • Mã sản phẩm: 42074
Thuyền Buồm Đua

  

Đóng lại