Cỗ Máy Chiến Đấu Của Batman Đối Đầu Poison Ivy

Thương hiệu: LEGO SUPERHEROES     SKU: 76117
1,699,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO SUPERHEROES
  • Kích cỡ: 26.2 x 5.9 x 28.2 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 76117

Thông tin sản phẩm:

Cỗ Máy Chiến Đấu Của Batman Đối Đầu Poison Ivy

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO SUPERHEROES
  • Kích cỡ: 26.2 x 5.9 x 28.2 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 76117
Cỗ Máy Chiến Đấu Của Batman Đối Đầu Poison Ivy

  

Đóng lại