Máy Khoan Chiến Đấu Của Cole

Thương hiệu: LEGO NINJAGO     SKU: 70669
2,119,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO NINJAGO
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.4 x 48 cm
  • Độ tuổi: 8-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70669

Thông tin sản phẩm:

Máy Khoan Chiến Đấu Của Cole

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO NINJAGO
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.4 x 48 cm
  • Độ tuổi: 8-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70669
Máy Khoan Chiến Đấu Của Cole

  

Đóng lại