Nhân Vật LEGO Ninjago

Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES     SKU: 71019
109,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
  • Kích cỡ: 9 x 0.2 x 12 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Mã sản phẩm: 71019

Thông tin sản phẩm:

Nhân Vật LEGO Ninjago

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
  • Kích cỡ: 9 x 0.2 x 12 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Mã sản phẩm: 71019
Nhân Vật LEGO Ninjago

  

Đóng lại