Skeleton Khổng Lồ và Sinh Vật Magma Cube

Thương hiệu: LEGO MINECRAFT     SKU: 21150
859,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MINECRAFT
  • Kích cỡ: 19.1 x 4.6 x 14.1 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21150

Thông tin sản phẩm:

Skeleton Khổng Lồ và Sinh Vật Magma Cube

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MINECRAFT
  • Kích cỡ: 19.1 x 4.6 x 14.1 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21150
Skeleton Khổng Lồ và Sinh Vật Magma Cube

  

Đóng lại