Bộ Gạch Chi Tiết Cửa Sổ Sáng Tạo

Thương hiệu: LEGO CLASSIC     SKU: 11004
1,129,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CLASSIC
  • Kích cỡ: 22.2 x 9.5 x 26.2 cm
  • Độ tuổi: 4-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 11004

Thông tin sản phẩm:

Bộ Gạch Chi Tiết Cửa Sổ Sáng Tạo

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CLASSIC
  • Kích cỡ: 22.2 x 9.5 x 26.2 cm
  • Độ tuổi: 4-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 11004
Bộ Gạch Chi Tiết Cửa Sổ Sáng Tạo

  

Đóng lại