Trực Thăng Vận Tải Thám Hiểm Rừng

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60158
Regular Price 729,000 VNĐ Giá đặc biệt 510,000 VNĐ -30%
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 19.1 x 6.1 x 26.2 cm
  • Độ tuổi: 6-12
  • Xuất xứ: Cộng Hòa Séc
  • Mã sản phẩm: 60158

Thông tin sản phẩm:

Trực Thăng Vận Tải Thám Hiểm Rừng

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 19.1 x 6.1 x 26.2 cm
  • Độ tuổi: 6-12
  • Xuất xứ: Cộng Hòa Séc
  • Mã sản phẩm: 60158
Trực Thăng Vận Tải Thám Hiểm Rừng

  

Đóng lại