Tòa Nhà Empire State

Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE     SKU: 21046
3,999,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE
  • Kích cỡ: 35.4 x 11.8 x 19.1 cm
  • Độ tuổi: 16-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21046

Thông tin sản phẩm:

Tòa Nhà Empire State

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE
  • Kích cỡ: 35.4 x 11.8 x 19.1 cm
  • Độ tuổi: 16-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21046
Tòa Nhà Empire State

  

Đóng lại