Xe Bus Tiệc Sôi Động

Thương hiệu: LEGO MOVIE     SKU: 70828
3,839,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MOVIE
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.85 x 54 cm
  • Độ tuổi: 9-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70828

Thông tin sản phẩm:

Xe Bus Tiệc Sôi Động

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MOVIE
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.85 x 54 cm
  • Độ tuổi: 9-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70828
Xe Bus Tiệc Sôi Động

  

Đóng lại