Nhân Vật LEGO Disney 2

Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES     SKU: 71024
139,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
  • Kích cỡ: 15 x 0.65 x 9.5 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 71024

Thông tin sản phẩm:

Nhân Vật LEGO Disney 2

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
  • Kích cỡ: 15 x 0.65 x 9.5 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 71024
Nhân Vật LEGO Disney 2

  

Đóng lại