Xe Tuần Tra Cảnh Sát

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60239
379,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 14 x 5 x 16 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60239

Thông tin sản phẩm:

Xe Tuần Tra Cảnh Sát

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 14 x 5 x 16 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60239
Xe Tuần Tra Cảnh Sát

  

Đóng lại