Máy Bay Cứu Hỏa Rừng

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60217
1,699,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 26.2 x 7.05 x 38.2 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60217

Thông tin sản phẩm:

Máy Bay Cứu Hỏa Rừng

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 26.2 x 7.05 x 38.2 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60217
Máy Bay Cứu Hỏa Rừng

  

Đóng lại