Đội Ngũ Nghiên Cứu Và Phát Triển Không Gian

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 60230
1,729,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 190 x 60 x 260 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60230

Thông tin sản phẩm:

Đội Ngũ Nghiên Cứu Và Phát Triển Không Gian

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Kích cỡ: 190 x 60 x 260 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 60230
Đội Ngũ Nghiên Cứu Và Phát Triển Không Gian

  

Đóng lại