Vượn cáo đuôi vòng

Thương hiệu: SCHLEICH     SKU: 14827
179,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

Vượn cáo đuôi vòng
  • Thương hiệu: SCHLEICH
  • Kích cỡ: 6 x 7 x 2 cm
  • Độ tuổi: 3-6
  • Xuất xứ: PORTUGAL
  • Mã sản phẩm: 14827

Thông tin sản phẩm:

Vượn cáo đuôi vòng

Thông tin sản phẩm:

Vượn cáo đuôi vòng
  • Thương hiệu: SCHLEICH
  • Kích cỡ: 6 x 7 x 2 cm
  • Độ tuổi: 3-6
  • Xuất xứ: PORTUGAL
  • Mã sản phẩm: 14827
Vượn cáo đuôi vòng

  

Đóng lại