Khủng Long Indoraptor Tấn Công Lockwood

Thương hiệu: LEGO JURASSIC     SKU: 75930
5,799,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO JURASSIC
  • Độ tuổi: 8-12
  • Chất liệu: Nhựa
  • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
  • Mã sản phẩm: 75930
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

Khủng Long Indoraptor Tấn Công Lockwood

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO JURASSIC
  • Độ tuổi: 8-12
  • Chất liệu: Nhựa
  • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
  • Mã sản phẩm: 75930
Khủng Long Indoraptor Tấn Công Lockwood
Đóng lại