Du Thuyền Giải Cứu Sinh Vật Biển

Thương hiệu: LEGO FRIENDS     SKU: 41381
3,929,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO FRIENDS
  • Kích cỡ: 37.8 x 9.4 x 48 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 41381

Thông tin sản phẩm:

Du Thuyền Giải Cứu Sinh Vật Biển

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO FRIENDS
  • Kích cỡ: 37.8 x 9.4 x 48 cm
  • Độ tuổi: 7-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 41381
Du Thuyền Giải Cứu Sinh Vật Biển

  

Đóng lại