Bộ Đôi Chiến Cơ Linh Kiếm và Ma Vương Vũ Trụ

Thương hiệu: UNITE 2 BLAST     SKU: VTA540201
549,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

Bộ Đôi Chiến Cơ Linh Kiếm và Ma Vương Vũ Trụ
  • Thương hiệu: UNITE 2 BLAST
  • Kích cỡ: 1 x 1.6875 x 1.90625 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: China
  • Mã sản phẩm: VTA540201

Thông tin sản phẩm:

Bộ Đôi Chiến Cơ Linh Kiếm và Ma Vương Vũ Trụ

Thông tin sản phẩm:

Bộ Đôi Chiến Cơ Linh Kiếm và Ma Vương Vũ Trụ
  • Thương hiệu: UNITE 2 BLAST
  • Kích cỡ: 1 x 1.6875 x 1.90625 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: China
  • Mã sản phẩm: VTA540201
Bộ Đôi Chiến Cơ Linh Kiếm và Ma Vương Vũ Trụ

  

Đóng lại